Skip to main content

Výňatky z Paulusova učení

Několik výtahů z jeho učení může zachytit hloubku ukázané cesty ke světlu:
Dnešní človek hledá v první řadě materialismus. Může věřit jen v to, co vidí a co může uchopit. Kdo věří dnes ješte v nadpřirozenost? Kdo věří dnes ješte, že je nebe a že jsou boží andělé? Kdo věří ješte na velké, mocné duchy boží? Dnešní človek se chce veselit a bavit. Chce pozemský život užívat. My smíme užívat, ale v božím smyslu. Boží smysl se bohužel pro mnohé lidi ztratil.

«Bůh stvořil člověka podle svého obrazu a vdechl mu duši.» Ano, duše je nesmírne důležitá. My lidé jsme tělo, duch a duše. Všichni tři potřebují péči, všichni tři potřebují potravu. Pro tělo konáte jistě všechno. Co děláte pro vaši duši? Mohli byste mi říci: «Chodím do kostela, modlím se, čtu v bibli.» Možná, že bych vám měl říci: To je příliš málo! To potřebuje víc! Především to potřebuje více boží moudrosti a naučit se pochopit pravdivé boží slovo z pohledu Boha.

Ukážu vám tedy jednu cestu. Na této cestě můžete nacházet poklady. Cesta, kterou vám smím ukázat je úzká a strmá. Kristus učil: «Široká je cesta do záhuby a úzká je brána k nebeskému království. Jen několik bude těch, kteří vejdou.» Je jedno v které víře jste vyrostli, všichni jste zde vítáni! Náboženství je základ. My s tímto základem překonáme překážky, které nám staví život. Duše je něco božského. Měla by být chrámem božím v člověku. Měla by být krásná, vyzařovat světlo, abychom se přiblíží k opravdovému světlu Ježíše Krista, neboť světlo přitahuje světlo.

Duch svatý může působit jen v hezkém, ušlechtilém a čistém chrámu duše. Proto je naší úlohou, svou duši čistit a pěkně ji tvarovat. Mluvené slovo je registrované v naší duši. Také všechno, co vědomě posloucháme je zachyceno v duši. Dobro živí v nás boží sílu. Pokud je naše duše plná dobrých rozhovorů a ušlechtilých myšlenek, tak je v nás živoucí boží síla. Pokud je ale má duše plná negativních rozhovorů, lží a pomlouvání, pak stoupá negativní pocit do vědomí a ovládá nás.

Proč musí člověk stále záporně smýšlet a hovořit o ostatních? Ode dneška vás mají ovládat jen ještě pozitivní myšlenky. Kristus říká: «Modlete se bez ustání.» Tím nám chce Kristus říci, že od rána do večera máme pěstovat dobré myšlenky. Všechny dobré myšlenky, které jsou v nás uloženy, vzbuzují báječné pocity, božské pocity. Negativní pocity ale ničí a dělají člověka nemocného.

Člověk je velmi silně veden svými duševními pocity. Proto je důležité, abychom si naše pocity a myšlenky uvědomovali. Nemoc vzniká z negativního pocitu. Kristus uzdravoval nemocné lidi. «Já jsem tě neuzdravil, tvá víra ti pomohla. Jdi a už dále nehřeš!» řekl k uzdravenému. Vina zatěžuje duši. Zatížená duše udělá tělo nemocné.