Skip to main content

Vznik místa přízně

Paul Kuhn, zahradník z Dozwilu, byl a zůstal vždy duchovně hledájící i když mnohokrát prošel hlubokými otřesy. V Coue- učení našel cestu k vývoji pozitivního myšlení. Mohl překonat své velké zábrany a ve věku 42 let začal jako Coue- učitel s veřejnými přednáškami. Základní vzorec Coue- učení je: «daří se mi každým dnem lépe,» doplnil křesťanskou formulací: «protože ve mně působí boží síly.»

Paul Kuhn učil lidi, jejich duši (podvědomí), naplnit pozitivními myšlenkami a všední den vytvářet úspěšně, v souhlase se životem. Důležitý prostředek k vnitřnímu vývoji mu bylo meditativní uvolnění  těla, ducha a duše. K harmonickému podbarvení hudbou pronášel slova k uvolnění těla a k bohatému vyplnění duše.

Na svých kurzech potkal paní Marii Gallati, která zažila mnoho mystických zážitků, až byla Bohem povolána aby sloužila jako nástroj boží. Skrze její ochotu zažil Paul Kuhn velký biblický zázrak, že ho sv. Michael ústy této omilostněné ženy oslovil a poučoval v duchovním učení, řídil ho a vedl. V knize Daniel, kap. 12 je působení sv. Michaela pro dnešní čas popsáno.

Stejným způsobem byl působením svatého ducha, apoštol národů Pavel, po události v Damašku v Arabské poušti připravován na své apoštolské působení. Ve svatodušním zázraku působil duch svatý mluvením ústy apoštolů a potom stále znovu milostí boží u obdařených lidí v prvních křesťanských obcích. Ve skutcích apoštolů čteme o vyslání apoštolů do Antiochie: « …pravil duch svatý: Oddělte mi Pavla a Barnabase k práci, ku které jsem je povolal.» Oni se postili a modlili, položili na ně ruce a nechali je jít.