Skip to main content

Jako vánoce
Pravdivá příhoda, která se přihodila v naší blízkosti

Vzhůru ke světlu (pdf 554 kb)
Vzhůru ke světlu (epub 2.6 mb)
lze objednat také jako brožura (10 CHF)

Boží Zjevení (pdf 778 kb)
Boží Zjevení (epub 272 kb)

Ostatní články v němčině jsou k načtení na německé stránce!