Skip to main content

Zdroje světla

Pravý zdroj světla je otevřen vždy všem lidem. Neexistují žádné závazky k členství, spolupráci, daním nebo jiným nákladům. To znamená: Světlo se rozdává bez pozemských podmínek.

Všichni hledající obdrží duchovní potravu, milost, aby se mohli volně a šťastně rozvíjet.

Pokora a láska je rozhodující znak pro pravé spojení s Bohem. Nikdy nesmí ukázaná cesta vznášet nárok na výhradní pravdu!

Jako Kristus povolal před 2000 lety rybáře a celníka, tak to byli po všechna století jednoduší, skromní lidé, kteří byli Bohem určeni pro vysoké úkoly. Nikdo nemůže povolat sám sebe!