Skip to main content

Modlitby

Vaše duše je pramen z něhož vás v budoucnu jasná a čistá potrava z Nejvyšších Rukou chce naplnit a spasit.

Dej nám, co potřebujeme k žítí:
Milost, lásku, důvěru,
abychom trvale usilovali vzhůru
skrz temnotu tohoto času ke světlu!
Daruj mi Pane milost,
žít lásku, která spojuje srdce,
která dává bez žádosti,
která mlčí, když hrozí nesvár,
která sjednocuje, když panuje roztržka,
která utěšuje, kde tekou slzy,
která vede, když chybí světlo.
Amen.
Sv. Uriel

Vaše slova, vaše myšlenky a vaše činy by měly být plné jásotu a veselosti,
protože jste připraveni k oběti s Ježíšem Kristem a můžete říci:

Ty jsi ve mně.
Před kým se mám tedy strachovat?
Ty myslíš, cítíš, mluvíš, trpíš a těšíš se se mnou.
Já jsem celý tvůj a ty jsi celý můj.
Tobě patřím celý.
Jsem volný od pout viny Tvou přítomností ve mně.
Vytáhni mě k sobě, abych z Tvé velkoleposti dal těm, kteří o to čestně prosí.
Cherub Melach

Tuto báječnou modlitbu byste měli mít denně na svých rtech. Mluvte tato slova ve vší pokoře a budete prosti strachu a truchlivosti.

Vy víte že:
Strach je nejhorší rádce, neboť strach o člověka přitahuje to, čeho se obáváte.

Modlitba k Svatému archandělovi Michaelovi

Přeslavný kníže nebeského vojska, svatý archanděli Michaeli, chraň nás v boji proti silám a moci, proti vládci této temnoty, proti duchům zloby pod nebem!
Přijď na pomoc lidem, které Bůh stvořil podle svého věrného obrazu a podobenství a vykoupil za vysokou cenu z tyranství satana.
Tebe ctí svatá církev jako svého ochránce.
Tobě předal Pán Bůh vykoupené duše, abys je dovedl do nebeských potěšení.
Pros Boha pokoje, aby zničil satanovu moc pod našima nohama, aby lidi již neovládal a církvi nemohl již škodit.
Amen.