Skip to main content

Kam člověče míříš?

Kam o člověče jsi narozen, v tomto tmavém zlém čase,
k čemu je vyvolená tvá duše a kde je její blaženost?

Jsi jako člověk zde na Zemi předem určený k hledání,
abys nalezl božího pastýře a stádo, dříve než se rozplyne čas milosti.

Hlas boží tě může zavolat, když důvěřuješ této radě.
Tvůj dům v nebi máš hledat, ne úctu a slávu a hrdý čin. 

Tak jak jsi žil tak i zemřeš, nikoliv strach a zápas chce být umírání.
A co zaséváš, to budeš sklízet, neboť nebeská setba je silná a čistá.

Tak nalezneš nebeskou bránu, která je otevřena pro skutečného křesťana.
Budeš veden k tomu místu, který ti Bůh přiřkl.

Sv. Uriel