Skip to main content

Základní myšlenky

Víra má obohatit celý život
• zažíváme víru jako životní pomoc pro smysluplný všední den ve víře
• veselost jako zdroj zdraví a vzpruhu k dobrým činům
• přikázání jako ukazatel na cestě, anděle jako naše přátele a pomocníky z nebeského světa
• nesnáze a zkoušky jako šanci k osvědčení se a zrání

Kristus je syn boží, Spasitel a zachránce
«Já jsem cesta, pravda a život,» říká Kristus.

Bible se starým a novým zákonem
je pro nás základem a směrnicí

Každé světové náboženství je cesta k Bohu
Z toho vyplývá úcta a uznání k jinak věřícím, pokora a skromnost.

Ekumena v duchu božím
Zdůrazněním rozličných společných základů víry by měla vyrůstat síla a milost, to oddělující překonat v lásce.
V tomto místě přízně našlo společně několik tisíc lidí různého vyznání cestu, jak se ve vzájemné úctě jeden od druhého učit.

Působení Svatého ducha
«Boží duch působí kdy chce, kde chce a jak chce.»
Dílo přízně v Dozwilu vzniklo mocným zákrokem božím, tím že se svatý archanděl Michael z božího příkazu mnoho let zjevoval a dával pokyny, poučení a proroctví pro celé lidstvo.
Splnilo se co stojí psáno v knize Daniel(12): «V oné době povstane Michael, velký ochránce a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby.»

Příkaz Ježíše Krista:
«Veď lidi k mému srdci a k srdci mé matky.»
Stále více evangelicky věřících rozeznává důležitost matky Ježíše. Ve 20. století se ukázala mnohým prorokyním a prorokům, aby lidi ve velké lásce varovala před příští nouzí a dovedla je jejímu synu. Rozhodující výroky matky Ježíše jsou zde a na všech místech stejné: «modlete se, čiňte pokání, přinášejte oběti a navštěvuje oltářní svátosti.»

Chování věřících
My návštěvníci díla přízně se necítíme být lepší než ostatní. Jen žasneme nad hojností přízně, moudrosti a péče, kterou Bůh v tomto a dalších dílech přízně na celé zemi věnuje svým dětem.