Skip to main content

Práce s mládeží
Máme pro mladistvé různé nabídky. V celodenních akcích nebo v odpoledních jeden a půl hodinových přednáškách obdrží děti a mladiství náboženská a praktická životní poučení, která jsou jim nápomocná v rodině, v okruhu přátel, ve škole a ve volném čase.

Máš-li starosti, máš-li otázky, tak dostaneš odpovědi na e-mailové adrese:

seelsorge(at)st-michael.ch

(Otázky a odpovědi v němčině)

 

Přílohy pro mladé

V našem čtvrtletním časopise "Benedicite" je příloha pro mládež s typy jak žít víru ve všedních dnech a o dalších tématech.

Následně některé přílohy v němčině.

Der Sinn des Lebens (pdf)

Freude erleben – Freude schenken (pdf)

Das Gute muss erkämpft werden (pdf)

Unsere Gedanken – unsere Zukunft (pdf)

Verschiedene Wege zum einen Vater (pdf)

Antworten auf provozierende Fragen

Selbstmord - Gedanken für Eltern und Jugendliche

Wie begegne ich Lebensängsten

Ursachen von Unruhe und übertriebener Aktivität