Skip to main content

Citáty ze zjevení

Během skoro čtyř desetiletí bylo přijato v Díle milosti sv. Michaela několik tisíc zjevení vysokých nebeských duchů. Každé zjevení slouží povýšení duše. Prorocká slova jsou napomenutí a varování z velké lásky. Všechna zjevení společně tvoří nesmírný poklad a jsou výrazem boží lásky ke svým dětem.

Všechna zjevení začínají pozdravem andělů «Benedicite» - my zdravíme, velebíme a chválíme Pána – a požehnáním jménem Svaté Trojice:

Benedicite! Já vám žehnám jménem Otce, jménem Syna a jménem Svatého ducha.

Láska je pro Boha první přikázání. Když jste slabí lidé, ale máte v sobě lásku, tak vám Bůh stále znovu odpouští .

Aby člověk obstál platí jen láska. Kdo je v lásce Krista, ten má nejkrásnější milost. Jak velká bude vaše radost, když všechny vaše činy lásky uvidíte ve formě světla, tepla a blaženosti. Budou-li vaše činy lásky vykonány z pokorného srdce, bude jejich ovocem věčná radost a trvalý pohled na Boha.

Kolik špatných myšlenek bylo odstraněno činy lásky, si nemůžete vůbec představit. Je-li váš život láska, tak bude váš onen svět světlo; byl li nenávist, tak bude temno.

Žádejte od sebe víc než od bližního, tak jste příklady a máte pravé přátele.

Snažte se sami zdokonalovat a nikoli bližního! Tak obdržíte vy velkou sílu a posloužíte záchraně duší svým příkladem.

Tak je to tedy vaše povinnost, pomáhat bližnímu v duševní nouzi a ne ho posuzovat. Vy se máte učit konečně jednou mlčet. Pomáhejte zmírnit nouzi modlitbou, dobrými myšlenkami a nikoli kritickými myšlenkami.

Máte v ruce zbraně Svatého ducha. Nejsilnější zbraň je modlitba. Když se člověk může modlit, upřímně modlit, potom se nikdy neztratí.

Často prosí člověk o něco a věří, že je to pro něho dobré. Bůh ale ví, když to pro jeho spásu duše není dobré. Říkejte vždy: Pane, ať se stane tvá vůle. Potom je ta modlitba dobrá a pokorná.

My boží andělé jsme zde pro všechny lidi, vyznání nerozhoduje.

Také Nebeská matka je zde pro všechny lidi. Ona je matka Krista. Kdo nepřijme matku, ten nepřijímá také syna.

V současné době hmotného bezpečí a blahobytu se stala očividná bezbožnost příčinou mnohých nesnází a obav. V bezbožnosti vychovávající rodiče jsou vinní na utrpení svých dětí. Svou lačností po penězích a blahobytu nechávají jejich duše chřadnout a usychat. Všechno bylo důležitější co jim sloužilo a jejich nejvzácnější statek, jejich od Boha darované děti, nechali zpustnout. Trest spadne na ně jako kletba.

Hledejte v tichu odpovědi na své otázky a dostanete je. V neklidu nenajdete blaženost a harmonii. Jen kdo se na svůj vnitřní hlas nastavil v největším klidu, může být šťastný.

Zlo hrozí na všech stranách. Největší neštěstí ale působí nevěřící duše sama, neboť kdo nic nedělá pro spásu duše je ztracen dvojnásobně a nemůže očekávat žádnou záchranu, ani těla ani duše.

I když ne všichni lidé zůstanou věrní. Já Posel boží vám zůstanu věrný.