Skip to main content

Ekumenický postoj

Ekumenický pohled

Kdo dosáhl pravdivou modlitbu
a ryzí lásku,
ten už nerozděluje věci,
už neodděluje také
spravedlivé od hříšníků,
ale obejme všechny se stejnou láskou
a neodsoudí nikoho.

                 Philokalia (východní církev)

Život z víry je v první řadě věc srdce: «Miluj Boha, svého Pána, z celého srdce, z celé duše, celou myslí a celou svou sílou.» Toto je to první a největší přikázání. Druhé ale je mu podobné: «Miluj svého bližního jako sám sebe.» Na těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci. (Mt. 22, 37 - 40)

Kdo skutečně miluje je připraven k dobrému skutku.

Naše přesvědčení
Všichni lidé jsou tvorové boží.
Každé světové náboženství je cesta k Bohu.
Nebeský otec vysílá ve všech dobách všem národům své pomocníky.
Kolem celé zeměkoule jsou od Boha vytvořena místa boží milosti.

Bůh se neptá: V jaké víře jsi vyrostl?
On se ptá: Žil jsi lásku? Přeměnil jsi své poznatky v činy?
Víra tě osvobodí.

Tím je myšlena vnitřní svoboda a radost.
Víra bez mystiky (bez tužby po tajemstvích nad lidskou realitou) by byla mrtvá víra.