Skip to main content

Maria Gallati

Marie Gallati vyrůstala s několika sourozenci v tradiční katolické rodině. Její celý život byl ovlivněn aktivní vírou v Boha.

Z jejího manželství vyšlo šest dětí, pět dcer a jeden syn. Byla velmi pozornou starostlivou matkou s velkým citem a energickou rozhodností. Svou domácnost držela v naprostém pořádku a přilepšovala rodinný příjem domácí prací.

Když navštívila prvně večerní kurz Pavla Kuhna rozpoznala, jak cenné jsou pro ni samu a pro výchovu dětí získané podněty. Aniž by chtěla, zažívala v uvolňovacích cvičeních, vždy nakonec večerního kurzu, jak její duch navštívil místa na různých místech zeměkoule. Zažité mohla následně vypravovat.

Mocným působením Svatého ducha byla povolána působit jako nástroj Boží. Zatímco byla ve vytržení, mluvil jejími ústy svatý Archanděl Michael. Její duch pobýval v této době v nebeském světě a měl tam prožitky. Nevěděla nikdy co anděl jejími ústy hovoří.

Během 24 let dostávali lidé v Díle milosti Sv. Michaela během bohoslužby z úst Archanděla pokyny pro svůj náboženský život a mocná zjevení, týkající se celého lidstva. Po všechna ta léta Marie Gallati trpěla jako trpící duše pro poklesky lidí. Vlastnila dar pohledu do duše a rozpoznávala nejskrytější povahu člověka. Všem byla svým mateřským a přirozeným způsobem radou a činem ku pomoci. Opovrhovala každým fanatismem a vyzařovala veselost i přes mnohé bolesti a starosti.

Po celý život měla zdravotní problémy. Zvláště trpěla na srdeční potíže. Po krátce nemoci zemřela 16. ledna 1988. Krátce předtím rozpoznala a potvrdila duchovní dary Ulricha Aeberharda a rozpoznala v něm svého následovníka.

nazpět