Odpovědi ukazují pozitivní křesťanský postoj k životu. Nevysvětlují ale vše, jsou jen neúplné pokusy o vysvětlení.

Máte další otázky?
Ptejte se přímo >

Benedicite

St. Michaelsvereinigung
CH-8582 Dozwil
Impressum

Copyright 2016 St. Michaelswerk 8582 CH-Dozwil