Dílo přízně dnes

Dnes vytvářejí nástupci třech zesnulých nástrojů božích bohoslužby se sv. příjímáním, dny zamyšlení na kterých zprostředkovávají Pavlovo učení a mnoho jiných perel Díla přízně, aktivity mladých a osobní duchovní pomoc.

Každá akce je veřejná!

Dílo přízně sv. Michaela v Dozwilu je nové, jedinečné místo boží přízně:

žádné lidské závazky,
žádné členství,
žádné církevní daně,
žádné nové učení.

Prohlubování se v křesťanské pravdě, v milující jednotě se všemi lidmi a s božím Stvořením.

Mnoho lidí se každý týden při slavnostní bohoslužbě vnitřně obohatí a jde domů s novou silou. 

Benedicite

St. Michaelsvereinigung
CH-8582 Dozwil
Impressum

Copyright 2016 St. Michaelswerk 8582 CH-Dozwil