Vítejte

Dílo milosti sv. Michaela nabízí pomoc
pro tělo, ducha a duši.

Dobré zdraví těla,
uvolnění a vyvážení ducha.

Posílení ducha díky získaným
úsudkům a poznatkům.

Naplnění duše ušlechtilými pocity, pozitivními myšlenkami,
sounáležitostí se Stvořením a Stvořitelem.

Benedicite

St. Michaelsvereinigung
CH-8582 Dozwil
Impressum

Copyright 2016 St. Michaelswerk 8582 CH-Dozwil