Skip to main content

Zasvěcení plné světla

Když jsme ochotni otevřít se světlu, stojíme často před překážkami. Člověk potřebuje jak v odborné, tak také i v duchovní životní dráze základ schopný zatížení, aby se mohl rozvíjet a vyvinout.

V prvním přikázání čteme: «Máš svého Boha milovat z tvého celého srdce a tvým celým nitrem.» Být křesťanem začíná tedy v srdci, v naší duši. Proto by měla naše duše být do posledního koutu vyzkoumaná ošetřovaná a živená. To je učení duchovního otce Pauluse.

Pro každého, kdo směl zažít zasvěcení Paula Kuhna (Pauluse), byla jeho silná slova důvodem, aby své pole duše přeoral a vzal se opravdu do ruky. Paulus neučil nic, co on sám neprožil a neprodělal. Tak si ho mohou brát mnozí za velký vzor a příklad. Jeho hluboké znalosti, které zprotředkovával, byly založeny na tvrdé škole života a propojeny přísnými zkouškami. Božím dopuštěním byl veden do velkých nesnází, aby mohl být lidem, hledajícím pomoc, přítelem a pomocníkem.

Dny zastavení