Skip to main content

Zdroje síly

Místa přízně jsou světelné body, zdroje síly, kde se hledající lidé mohou orientovat a inspirovat. Taková místa síly jsou na celé zemi. Stojí všem lidem otevřená a jsou zaměřená na duchovní dobro.

Návštěva místa přízně v Dozwilu je všem lidem dostupná, nezávisle od jejich náboženského zaměření. Není třeba žádné členství, žádné finanční závazky. Osobní svoboda každého jednotlivce je plně a zcela respektovaná. Každý může čerpat sílu podle svého přání a potřeb.

Znakem každého místa přízně je duchovní život. Pod tím se rozumí ošetřování vnitřní osobnosti a jednotnost mezi tělem, duchem a duší.

Individuální vývoj je vázán na osobní disciplínu: Pozitivní životní formu, opatrování dobrých myšlenek, vnitřní zastavení, láska k bližnímu a z toho následující, se životem souhlasící, vyplněný všední den se světlou i stinnou stránkou.