Skip to main content

Willy Bolliger

Willy Bolliger bydlí v Oltenu, je ženatý a má čtyři dospělé děti. Narodil se v roce 1942 a vyrůstal se čtyřmi sourozenci na rodičovském dvoře a ukončil roku 1962 učení mechanika. Paralelně k odborné činnosti jako nástrojař si dokončil elektronické vzdělání, které mu potom umožnilo přijmout zajímavé a mnohotvárné zaměstnání ve veřejné službě.

 Již jako mladistvý hrál žesťové nástroje. Vedle zaměstnání navštěvoval kurzy pro hudebníky na dechové nástroje a kurz pro dirigenty u EMV. Protože ho hudba stále více přitahovala, rozhodl se k profesnímu studiu na hudební akademii v Basileji, oddělení orchestrální škola v hlavním oboru fagot. V roce 1970 následovala změna studijního místa do konzervatoře v Luzernu. Do této doby připadá založení «Camerata Luzern,» septetová formace mladých studentů konzervatoře Luzern, jejíž byl zakládajícím členem. Dále hrál jako dlouholetý člen v «Raicha- kvintetu» v Luzernu.

Na jaře roku 1972 následoval diplom jako dirigent dechové hudby a na to studijní rok v Paříži, kde se zcela věnoval hře na fagot.

1974 nastoupil místo jako učitel hudby na městské hudební škole v Oltenu a současně mu bylo nabídnuto místo sólového fagotisty v Aargauerském Sinfonieorchesteru. Následovala čilá koncertní činnost doma a v cizině.

1984 byl zvolen ředitelem hudební školy. Vzhledem k této pracovní příležitosti se vzdal místa v orchestru a vyučování fagotu na kantonální škole v Aarau a v Oltenu. Vedl hudební školu až do k předčasného odchodu do důchodu v únoru 2003.

Po úmrtí svého tchána v roce 1979 byl povolán křesťanskokatolickou církví v Oltenu jako dirigent chóru a nakonec se vzdělával na škole chrámové hudby v Luzernu jako chrámový hudebník.

V roce 1984 poznal Dílo přízně sv.Michaela v Dozwilu a byl od začátku učením přesvědčen. Tam se postavil dobrovolně do služby dechové hudbě, chóru a orchestru díla přízně sv. Michaela a řídil je od roku 1990 až do svého povolání jako duchovní v únoru 2003.

Thomas Graber

Tomas Graber bydlí v Rorschacherbergu, je ženatý a je otcem tří dospělých dětí. Narodil se roku 1951 a vyrůstal společně s pěti sourozenci na selském dvoře.

Po skončení druhého stupeně školy pokračoval ve studiu na učitelském semináři v Rorschachu. Od 1971 do 2006 vyučoval na středním stupni školy v Rorschacherbergu. V semináři spolupracoval jako vedoucí praxe.

Tomas Graber poznal Dílo přízně sv. Michaela již v začátcích působení Paula Kuhna. Když v Rorschachu navštívil u Paula Kuhna první kurz psychologie, byl stěží 15 roků stár. Od prvního večera si byl jistý, že naučené může úspěšně použít ve škole, v rodině a ve sportu. Jeho sportovní vášní bylo vzpírání. Byl vícekrát švýcarským mistrem u juniorů, u elity a s mužstvem.

Od 1983 vedl v díle přízně sv. Michaela dětský a později také mládežnický chór. Od 1968 až k jeho povolání jako duchovní, v únoru 2003, zpíval ve velkém chóru.