Skip to main content

Události vzniku - a milníky Díla přízně

1962
Paul Kuhn při pátrání po pravdě jako Coue- učitel koná první veřejné přednášky.

1964
Paul Kuhn prožívá nadpřirozenou událost: Jeho duch je během relaxačního cvičení jasným světelným kanálem z kosmu vytržen do nebeské sféry.

Paul Kuhn potkává na jednom kurzovním večeru Marii Gallati. Marie Gallati se stává duchovně vidoucí a zažívá nadpřirozené jevy.

1964 - 1988
Marie Gallati slouží jako mluvící nástroj svatého archanděla Michaela.

1964 - 1969
Paul Kuhn je duchovně školený od svatého archanděla Michaela mluvícím nástrojem Marii Gallati a dostává nebeská zjevení.

1965
Cesta nástrojů božích z pověření svatého archanděla Michaela k místu zjevení sv. Marie v Garabandalu ve Španělsku. Boží matka Marie se jim zjevuje a uděluje příkazy: Modlitbu růžence, stavbu jeskyně sv. Marie, která byla r.1968 v Kuhnově zahradě vystavěna a zasvěcena.

1966 - 1996
Paul Kuhn drží zpravidla týdně veřejné přednášky na různých místech v německy hovořícím Švýcarsku. Učí lidi praktické psychologii, pozitivní autosugesci a relaxaci, referuje o svém poslání jako nástroji božím, o vzniku místa přízně s nadpřirozenými událostmi a učí lidi prvotní křesťanské víře.

1968 / 1969
Církevní stanovisko s brožurou «falešní proroci.» 

1966 - 1970
Vždy v sobotu večer se setkává stále víc lidí v soukromém domě Pavla Kuhna.

1968
Paul Kuhn dostává od Ježíše Krista příkaz ke stavbě kostela.

1970
Mystické vysvěcení Pavla Kuhna a Marie Gallati na kněze skrze Ježíše Krista.
24.6. – 24.12. Stavba kostela Sv. Michaela v Dozwilu svépomocí s 1000 místy k sezení.
Mystické vysvěcení kostela, Štědrý večer a první bohoslužba se svatým příjímáním.

1974
Založení Společenství Sv. Michaela jako spolek: «spojení zamýšlí organizovat, zabezpečit a podporovat misionářskou činnost na ekumenické základně ve službě svatému archandělovi Michaelovi, Gabrielovi, Raphaelovi a Urielovi.»

Žádné členství pro návštěvníky kostela! Žádná církevní daň!

1975
Z pověření Švýcarské biskupské konference pověřuje prof. Dr. Dr. Ondřeje Reschla, Parapsychologa z Innsbrucku, aby  prověřil společenství. Jeho doporučení: Katolická církev by měla učení a charismu díla přízně služebně použít.

1976
Získání hostince Landhaus a jeho přestavba na dům poutníků.

1979
Novostavba a v dubnu otevření domu Sv. Michaela rodinou Bernetových z Dozwilu jako lůžkový objekt pro poutníky a návštěvníky.

1988
16. ledna: Den úmrtí Marie Gallati.
8. květen: Vyvrcholení květnových kraválů v Dozwilu.

1989
První vydání vlastního časopisu "Benedicite" v září.
21. ledna: Vysvěcení na kněze Ulricha Aeberharda Pavlem Kuhnem.
Švýcarská biskupská konference žádá 12.10. 89 aby se návštěvníci bohoslužeb v Dozwilu rozhodli mezi katolickým kostelem a místem přízně sv. Michaela.

1991
Videofilm «Bohem vedeni» se zveřejňuje.

1994 - 1995
Veřejné přednášky ve Vídni, Bergamu, Stuttgartu a v Norimberku.

1997
Založení nadace «Sfantul Mihail,» dobročinné dílo pro pouliční děti v Bukurešti s podporou místa přízně sv. Michaela.

1998
Dílo přízně se prezentuje na Internetu pod st- michael.ch.
«Nadace Sokrates pro zdraví, vzdělání a výchovu» je založena s podporou místa přízně sv. Michaela. Cíl a účel: Plánování a stavba nové křesťanské kliniky pro pacienty s těžkými nemocemi, jakož i podporování přírodního lékařství, výzkumu a vývoje.

1999
Videofilm «Cesta ke světlu»  je zveřejněn.

od 2001
Veřejného bohoslužby ve švýcarských městech.

Posilující přednášky «Ochrana duší mládeže» a týdny mládeže v Engadinu.

2002
26. září: Den úmrtí Paula Kuhna.
Společenství se loučí se zakladatelem díla přízně sv. Michaela.
Společenství je dále vedeno Ulrichem Aeberhardem.

2003
8. února: Ulrich Aeberhard světí Williho Bolligra a Tomase Grabera za kněze místa přízně sv. Michaela.
30. září: Den úmrtí Ulricha Aeberharda.
Společenství se loučí s vedoucím díla přízně sv. Michaela.
Společenství je dále vedeno kněžími Willym Bolligerem a Tomasem Graberem ve stejném duchovním smyslu.
Dílo přízně sv. Michaela je otevřeno všem lidem bez členství a nezávisle na jejich původu, náboženství nebo státní příslušnosti.

Na konci týdne a ve dnech odpočinku jsou slaveny v kostele sv. Michaela v Dozwilu veřejné bohoslužby s modlitbou růžence a sv. příjímáním. Asi 2000 lidí, dětí a dospělých, ze Švýcarska, Německa a Rakouska navštěvuje pravidelně bohoslužby na konci týdne. Jsou nabízeny dny zastavení, aby se poznaly perly díla přízně sv. Michaela a posílila se křesťanská víra.